Poradenstvo a optimalizácia

 • poradenstvo ohľadom možnosti optimalizovať daň z príjmov
 • priebežná optimalizácia základu dane pri použití legálnych prostriedkov
 • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
 • vypracovanie štatistických výkazov v prípade povinnosti
 • upozornenie klienta na daňové termíny, splatnosti daní a preddavkov na daň z príjmov PO a preddavkov k dani z motorových vozidiel v prípade povinnosti preddavky platiť
 • registrácia daňových subjektov na daňovom úrade
 • prehľad a sledovanie zmien v oblasti daňového práva
 • príprava dokladov a potrebných podkladov ku daňovej kontrole
 • príprava dokladov a podkladov v prípade kontroly zo sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní
 • ďalšie služby podľa potrieb klienta.
 • vystavenie faktúry na základe predložených podkladov v prípade dohody s klientom
 • spracovanie cestovných príkazov tuzemských i zahraničních na základe Zákona o cestovných náhradách
 • návrhy zmlúv a ich následne vypracovanie
 • ostatné administratívne práce

 

balenie

 

SLUZBY ÚČTOVANÉ OSOBITNE
Ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 80€ (podla rozsahu náročnosti)
Daňové priznanie FO typ B, paušálne výdavky od 60 €
Ročná účtová závierka vrátane všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60€ (podľa rozsahu náročnosti)
Evidencia a daňové priznanie k DPH. kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH 15€ (platí pre cenu podľa počtu položiek)
Daň z motorových vozidiel 10€/vozidlo
Ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 10€/zamestnanec
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 50€/smernica
Štatistické výkazy, reporty, prehľady podla potrieb - cena dohodou
Vedenie skladu podla rozsahu a náročnosti - cena dohodou
Kniha jázd - cena dohodou
INTRASTAT - cena dohodou