kalkulačka, pero a zakladače

O nás

Lorem ipsum dolor sit amet leo mollis non, placerat augue. Vestibulum dapibus, accumsan lorem. Fusce iaculis dignissim id, placerat vehicula neque in augue a venenatis blandit vestibulum lectus at sem. Sed ornare, odio condimentum sit amet, iaculis nec, iaculis suscipit.

Nulla facilisi. Etiam leo vitae arcu magna, porttitor interdum. Donec elementum dui. Sed pulvinar felis, dignissim turpis. Pellentesque habitant morbi tristique ullamcorper. Nam posuere. Vestibulum vitae massa. Duis sed felis vitae lorem tortor a dictum eu, fringilla ligula libero, accumsan dictum, laoreet nisl sit amet, aliquam at, cursus mauris vehicula viverra, enim molestie turpis viverra consectetuer. Lorem ipsum dolor sit amet leo mollis non, placerat augue. Vestibulum dapibus, accumsan lorem. Fusce iaculis dignissim id, placerat vehicula neque in augue a venenatis blandit vestibulum lectus at sem. Sed ornare, odio condimentum sit amet, iaculis nec, iaculis suscipit.

Nulla facilisi. Etiam leo vitae arcu magna, porttitor interdum. Donec elementum dui. Sed pulvinar felis, dignissim turpis. Pellentesque habitant morbi tristique ullamcorper. Nam posuere. Vestibulum vitae massa. Duis sed felis vitae lorem tortor a dictum eu, fringilla ligula libero, accumsan dictum, laoreet nisl sit amet, aliquam at, cursus mauris vehicula viverra, enim molestie turpis viverra consectetuer.

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - CENA ZA POLOŽKU (PLATCA DPH)
0 -200 položiek 0,70 €
201 - 400 položiek 0,60 €
401 - 600 položiek 0,50 €
601 - 800 položiek 0,40 €
801 - viac položiek cena dohodou

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladáviek
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

 • vedenie účtovného denník
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladávok
 • evidencia interných dokladov, autokreditov, leasingov, splátkových kalendárov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - CENA ZA POLOŽKU (PLATCA DPH)
0 -200 položiek 0,95 €
201 - 400 položiek 0,83 €
401 - 600 položiek 0,80 €
601 - 800 položiek 0,70 €
801 - 1000 položiek 0,60 €
601 a viac položiek cena dohodou

 

SPRACOVANIE MIEZD
Zavedenie osobného spisu a všetkých mzdových podkladov/ku spracovaniu mzdy 1 zamestnanca 12 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 5 zamestnancov/ 10 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 10 zamestnancov/ 9 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 20 zamestnancov/ 8 €
Spracovanie mesačnej mzdy /nad 21 zamestnancov/ 7 €
Spracovanie ročného zúčtovania prípadne daňového priznania typu A 1 zamestnanec 7 €
Vypracovanie ročného hlásenia zo závislej činnosti 20 €

 

SLUZBY ÚČTOVANÉ OSOBITNE
Ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 80€ (podla rozsahu náročnosti)
Daňové priznanie FO typ B, paušálne výdavky od 60 €
Ročná účtová závierka vrátane všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60€ (podľa rozsahu náročnosti)
Evidencia a daňové priznanie k DPH. kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH 15€ (platí pre cenu podľa počtu položiek)
Daň z motorových vozidiel 10€/vozidlo
Ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 10€/zamestnanec
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 50€/smernica
Štatistické výkazy, reporty, prehľady podla potrieb - cena dohodou
Vedenie skladu podla rozsahu a náročnosti - cena dohodou
Kniha jázd - cena dohodou
INTRASTAT - cena dohodou