kalkulačka, pero a zakladače

O nás

Firma MONABEL, s.r.o., ktorá sídli v meste Žilina, sa venuje vedeniu jednoduchého a podvojného účtovníctva, spracováva mzdy a vedie skladovú evidenciu.

Okrem spomínaného naša činnosť zahŕňa: intrastat - hlásenie na colnicu, v prípade povinnosti hlásenia do recyklačného fondu hlásenie o obaloch, podklady k úverom, daňové priznania, ekonomické a administratívne práce.

 

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO - CENA ZA POLOŽKU (PLATCA DPH)
0 -200 položiek 0,70 €
201 - 400 položiek 0,60 €
401 - 600 položiek 0,50 €
601 - 800 položiek 0,40 €
801 - viac položiek cena dohodou

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

 • vedenie peňažného denníka
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladáviek
 • evidencia majetku
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE

 • vedenie účtovného denník
 • vedenie pokladničnej knihy
 • vedenie bankovej knihy
 • vedenie knihy záväzkov a pohladávok
 • evidencia interných dokladov, autokreditov, leasingov, splátkových kalendárov
 • evidencia hmotného a nehmotného majetku + odpisy
 • sledovanie oznamovacej povinnosti (DPH)
 • komunikácia s úradmi
 • štandardné výstupy z účtovného programu

 

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO - CENA ZA POLOŽKU (PLATCA DPH)
0 -200 položiek 0,95 €
201 - 400 položiek 0,83 €
401 - 600 položiek 0,80 €
601 - 800 položiek 0,70 €
801 - 1000 položiek 0,60 €
601 a viac položiek cena dohodou

 

SPRACOVANIE MIEZD
Zavedenie osobného spisu a všetkých mzdových podkladov/ku spracovaniu mzdy 1 zamestnanca 12 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 5 zamestnancov/ 10 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 10 zamestnancov/ 9 €
Spracovanie mesačnej mzdy /do 20 zamestnancov/ 8 €
Spracovanie mesačnej mzdy /nad 21 zamestnancov/ 7 €
Spracovanie ročného zúčtovania prípadne daňového priznania typu A 1 zamestnanec 7 €
Vypracovanie ročného hlásenia zo závislej činnosti 20 €

 

SLUZBY ÚČTOVANÉ OSOBITNE
Ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 80€ (podla rozsahu náročnosti)
Daňové priznanie FO typ B, paušálne výdavky od 60 €
Ročná účtová závierka vrátane všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60€ (podľa rozsahu náročnosti)
Evidencia a daňové priznanie k DPH. kontrolný výkaz DPH, súhrnný výkaz DPH 15€ (platí pre cenu podľa počtu položiek)
Daň z motorových vozidiel 10€/vozidlo
Ročné hlásenie k dani z príjmov zo závislej činnosti 10€/zamestnanec
Vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 50€/smernica
Štatistické výkazy, reporty, prehľady podla potrieb - cena dohodou
Vedenie skladu podla rozsahu a náročnosti - cena dohodou
Kniha jázd - cena dohodou
INTRASTAT - cena dohodou